DELA

Paf-pengar till Geta-gym

Landskapsregeringen beslöt vid en enskild föredragning att bevilja Geta kommun investeringsstöd ur penningautomatmedel.

Pengarna ska gå till att bygga om det gamla kommunkansliet till ett gym. Stödet utgör 25 procent av kostnaderna på maximalt 3 300 euro.

Landskapsregeringen beslöt också att avslå Ålandskompostens ansökan om stöd för utredning av hantering av bioavfall. (fb)