DELA

Paf-medel går till solceller

Landskapsregeringen beviljar Lemlands kommun 25 procent i investeringsstöd ur Paf-medel, dock maximalt 3 500 euro, för installation av solceller på Sveagårdens äldreboende.

– För erhållande av stödet bör Lemlands kommun garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år, sägs i beslutet. (ms)