DELA

Påbackning ledde till böter

En man från riket har dömts i tingsrätten för att ha backat på en bilist på Norra Esplanadgatan. Han hade medgett att han inte hade fri sikt när han backade, men bestred ändå att felet var hans. Rätten konstaterade att den andra bilen blivit ikörd i sidan, vilket innebar att den blivit påkörd och att den backande bilens parkeringssensor ljöd men att mannen ändå inte stannade bilen.
Mannen hade yrkat på 1.000 euro för sina rättegångskostnader, men eftersom han förlorade så måste han betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader på drygt 1.700 euro. Dessutom hamnade han på böter, 10 stycken á 35 euro eller sammanlagt 350 euro. (ao)