DELA

Paasikivi får besitta egendom på Vårdö

Svenska medborgaren Mikael Paasikivi har beviljats jordförvärvstillstånd för att förvärva och besitta en fritidsfastighet på Vårdö Mickelsö av landskapsregeringen.
Paasikivi har fått fastigheten som ett förskott på arv från sin mor. Fastigheten har funnits i familjens ägo i 45 år och Vårdö kommun har förordat tillståndet med hänvisning till att Paasikivi och hans familj har en etablerad kontakt till kommunen. (ns)