DELA

På Vårdö väntar färjan två minuter

Som ett led i landskapets inbesparingar har färjförarna på linfärjorna i Simskäla och Töftö fått instruktioner om att ”vänta lite” innan de kör över till andra sidan. På så sätt blir det mindre körning om så många som möjligt hinner köra ombord och åka med över.
Begreppet ”vänta lite” har tolkats olika av olika färjförare och nu har man preciserat väntandet till cirka två minuter från det att första bilen kört ombord. (ns)