DELA

På söndag är det Europadagen

På söndag firas Europadagen i EU – länderna. För exakt 60 år sedan, den 9 maj 1950, lade den franska utrikesministern Robert Schulman fram ett förslag om att skapa ett organiserat Europa för att bevara freden.
Förslaget, som brukar benämnas ”Schulmandeklarationen” sägs vara grunden för dagens EU.
Europadagen är liksom flaggan, mottot ”Förenade i mångfalden”, hymnen och euron en symbol för EU som politisk enhet. (ak)