DELA

På agendan när träffar Saltvik

SALTVIK. Saltviks kommunstyrelse har i första hand tre frågor de vill diskutera när landskapsregeringens kommunrunda hålls på Ödkarby skola den 21 september.
Först vill man diskutera eventuella gång- och cykelbanor längs kommunens huvudvägar mellan Fremmanby och Haraldsby samt Kvarnbo och Kroklund, för det andra vill man diskutera stöd till företag och butiker i randkommunerna och för det tredje vill man klarlägga regler och ansvarsfördelning mellan landskapsregeringen och kommunerna, exempelvis kostnader för verkställighet av lagändringar och fördelningen av kostnaderna.
Allmänheten är inbjuden till mötet som startar klockan 19. (ml)