DELA

P-förbud vid Ingbyloppis

JOMALA. Det blir förbjudet att parkera på Sandbackavägens norra sida i Ingby i Jomala.
De som bor längs vägen har protesterat mot att besökare till den nya loppmarknaden i före detta Sven Mattssons affär har parkerat längs båda sidor av vägen så att andra bilar har fått det svårt att ta sig fram. De boende tror också att situationen kan förvärras eftersom loppiset har som avsikt att ordna sommarauktioner.
Plan- och byggnämnden i Jomala har därför beslutat införa parkeringsförbud på norra sidan av Sandbackavägen från Godbyvägen till vändplanen. (tt-s)