DELA

Överskott i Finström

FINSTRÖM. Finströms bokslut för år 2011 slutar med ett överskott på nästan 860.000 euro.
Budgeten överskreds med drygt 138.000 inom äldreomsorgen och med betydligt mindre summor inom räddningsnämnden och socialvården. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige skall godkänna samtliga överskridningar.
Frågan om kommunens framtid i Mise återemitterades. (tt-s)