DELA

Överskott för Lemland

Lemlands kommuns bokslut från 2014 uppvisar ett budgetöverskott om 262 949 euro.

– Avvikelse i kommunal inkomstskatt är den största orsaken till överskottet, säger kommundirektör Mikael Smeds och förklarar att inkomstskatten har ökat som en följd av befolkningstillväxt.

Överskottet tillförs kommunens eget ackumulerade kapital i enlighet med uppgjort bokslut. (mis)