DELA

Över 70-åringar får körkortsdispens

De personer som är över 70 år och nu behöver ett nytt läkarintyg för att få behålla sitt körkort, undantas från kravet på grund av coronaepidemin. Det här för att undvika att dessa människor måste besöka läkare och därmed bryta rekommendationerna som staten utfärdat under rådande undantagsförhållande.

Landskapsregeringens beslut gäller de personer som fyllt 70 år och vars körkort slutar att gälla under tiden den 6 april till den 31 augusti i år. De kan nu förnya körkortet utan läkarintyg, men ett intyg ska lämnas in senast inom sex månader från den dag det förnyade körkortet utfärdades.

En bidragande orsak till undantaget är att äldre inte ska behöva besöka den offentliga vården, eller behöva betala extra för att få ett intyg från en privat vårdaktör. Beslutet gäller dock inte personer med vissa medicinska problem.

I Finland har även den som behöver förnya körkort för lastbil och buss undantagits från krav på att lämna in läkarintyg. Enligt landskapets beslut gäller inte det undantaget på Åland. Landskapet skriver att denna typ av läkarintyg enbart ges av privata vårdaktörer på Åland och därmed belastar inte intygskravet den vårdapparat som jobbar med coronaepidemin. (eh)