DELA

Över 400 gav blod

Efter tre blodgivningsdagar på Röda korsgården i Mariehamn förra veckan blev resultatet enligt Pirjo Grön från Blodtjänsten följande:
Anmälda blodgivare 464 personer.
Totalt antal givningar 431.
Förstagångsgivare 26 stycken.
Nästa blodgivning blir den 12 och 13 november.
Både nya och gamla blodgivare välkomnas hälsar Samuel Miiros, verksamhetsledare för Röda korsgården. (ka-f)