DELA

Över 20 hus på nytt bostadsområde

SALTVIK. Nu finns en godkänd detaljplan för Saltviks kommuns nya bostadsområde Äppelängen i Kuggböle. På området, som har planerats av arkitekt Tiina Holmberg, finns 15 tomter för egnahemsbebyggelse och sex tomter för radhus eller annars ”kopplade byggnader”.

Fullmäktige godkände planen på sitt senaste möte. Sedan tidigare är det bestämt att området ska vara ”småhusdominerade bostäder i högst två våningar”.

Infarten till bostadsområdet ska gå från Kuggbölevägen och största delen av skogspartierna på området ska lämnas som allmänna grönområden. Området Äppelängen är ungefär 5,4 ha stort och det ligger vid Kuggbölevägen efter korsningen till Libyvägen. Området består av gammal odlingsmark samt skogsområden. (ab)