DELA

Övar sig i att söka efter försvunna

På lördagen mellan klockan 14 och 18 ordnar Röda Korset i samarbete med frivilliga räddningstjänsten, Finströms FBK, polisen, sjöbevakningen och sjöräddningsällskapet en övning i Godby. Övningen sker vid gamla flisen med omnejd, på det område där hundbanan är.
Övningen går ut på eftersökning av försvunna personer på land, vid och på vatten samt omhändertagande av skadade. I övningen deltar fastländska och åländska frivilliga, som fungerar både som markörer och hjälpare.
Också psykiskt omhändertagande och första hjälp samt koordinering med myndigheterna kommer att övas. (as)