DELA

Östersjöstrategin och dess påverkan

EU:s Östersjöstrategi och hur den påverkar Åland är två ämnen som avhandlas på fredag i Mariehamns stadsbibliotek. Det var i juni som den europeiska kommissionen offentliggjorde den första strategin för Östersjön samt ett handlingsprogram. Detta antogs av Europeiska rådet i oktober.
Sverige är för närvarande ordförandeland för EU och har sagt att Östersjöstrategin är en prioriterad fråga under dess mandat. Sveriges generalkonsul på Åland, Bertil Jobeus, öppnar seminariet 13.00 med ordförandeskapet som rubrik.
Medverkande talare är också Sveriges jordbruksdepartements sekreterare Marcus Öhman, Ålands landskapsregerings vattenbiolog Mikael Wennström samt Ålands handelskammares vice ordförande Lennart Isaksson. Seminariet avslutas med en diskussion och presentation av projektet ”Att skapa en hållbar Östersjömiljö”. (mt)