DELA

Östersjöstäders energi diskuteras i Mariehamn

Styrelsen för UBCs energikommission håller på fredagen möte i Mariehamn. UBC står för Union of the Baltic Cities och energikommissionen sysslar med frågor som handlar om hur städer kring Östersjön skall sköta sin framtida energiförsörjning.
– Vad som har diskuterats hittills är betydelsen av lokal energiförsörjning i en värld av ökande energibehov under hotet av storskaliga klimatförändringar, skriver miljöchef Jan Westerberg.
Enligt Westerberg, som är Mariehamns stads representant i energikommissionens styrelse, diskuterar kommissionen också hur de olika energiflödena inom kommunala och industriella anläggningar kan fås att samverka. Syftet är att göra städerna till stora delar självförsörjande vad energin beträffar.
– UBC Energy Commission samlar ledande sakkunskap inom området från industri, högskolor och universitet, skriver Westerberg.
– Under styrelsemötet kommer bland annat kopplingarna till andra internationella samarbetsorganisationer, som arbetar för stadssamhällenas miljöanpassning att diskuteras. Man tar också upp frågan om insamling av energi- och miljöprestanda i syfte att utvärdera och bedöma vilken typ av energibesparande åtgärder måste vidtas – ett område där Mariehamns stad redan har hunnit en bit på väg.
Energikommissionen tillsattes hösten 2006. Sedan dess har organisation och kommunikationssystem (http://www.ubcenergy.org) byggts upp. Arbetet leds av kommissionens styrelse med sekretariat i Oskarshamn i Sverige. (tt-s)