DELA

Östersjöpengar i EU-budgeten

I helgen nådde Europeiska rådet och Europaparlamentet samförstånd om EU:s budget för nästa år.
EU-parlamentariker Carl Haglund (SFP) säger i ett pressmeddelande att samförståndet är välkommet eftersom parternas förhandlingspositioner ännu förra veckan var ganska långt ifrån varandra.
– Jag är glad att man kunde enas om budgeten och att man lyckas håll kostnaderna på en rimlig nivå i dessa svåra ekonomiska tider, säger Carl Haglund, som fungerat som den liberala ALDE-gruppens förhandlare.
Nästa år växer EU-budgeten med 2,02 procent, vilket är mindre än vad EU-kommissionen föreslog sitt ursprungliga budgetförslag.
– Det som speciellt gläder mig är pengarna som vi lyckats reservera för Östersjöarbetet i budgeten för 2012, säger Carl Haglund.
Nästa år kommer det att finnas medel i budgeten för att starta upp ny verksamhet inom EU:s Östersjöstrategi och pengar för koordineringen av strategin. Målet är de här åtgärderna skall ge ny fart åt implementeringen av strategin, berättar Haglund som tagit initiativ till Östersjöpengarna. (ak)