DELA

Östernäsvägen stängs av 8-26 juni

Östernäsvägen stängs av för genomfartstrafik mellan den 8 och 26 juni, på grund av gatu- och ledningsarbete. Det meddelar samhällstekniska avdelningen vid Mariehamns stad.

Det avstängda området är mellan Lövstrandsvägen och Alvägen. Fordon norrifrån på Östernäsvägen kan köra till Genvägen/Lövstrandsvägen. För söderifrån kommande fordon går det att köra fram till Alvägen. Omfartsvägen för boende söder om Alvägen är Västra Ytternäsvägen.

Gång- och cykeltrafiken längs Östernäsvägen påverkas inte av avstängningen. (ss)