DELA

Österlund ordinarie chef för trafiken

Landskapsregeringen har utsett Yvonne Österlund till ordinarie avdelningschef för trafikavdelningen från den 1 oktober.
Österlund utsågs den 17 september 2013 till tjänsten för en prövotid, som går ut den 30 september.
Beslutet fattades vid enskild föredragning av lantrådet Camilla Gunell med förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson som föredragande.