DELA

Osäkert om (c) stöder EU-reform

Det är inte alls säkert att Åländsk center stöder EU:s nya reformfördrag.
– Centern har sagt: Vi skall ha parlamentsplats, vi skall ha talerätt. När parlamentsplatserna är fördelade kan noteras att Åland är utan. Talerätten är färdigt processad i arbetsgruppen, men slutgiltig politisk ställning har inte tagits. Vi väntar, sade centerns gruppledare Veronica Törnroos i sitt anförande.