DELA

Oro för svenskan i sjöbevakningen

Enligt anonyma uppgifter till svenska Yles nyheter kommer lärarna vid den svenskspråkiga sjöbevakningsutbildningen i Esbo att vägra flytta med om den planerade utbildningsenheten i Imatra förverkligas.
Det kan i sin tur riskera gränsbevakningens hela utbildning på svenska.
Tidningen Västra Nyland skriver att både Folktinget och Svenska Folkpartiet nu oroar sig för att det i framtiden kan bli brist på svenskspråkiga sjöbevakare.
Något slutgiltigt beslut om att utbildningen verkligen skall flytta har ännu inte fattats. Innan man tar det skall en språkkonsekvensbedömning göras. (tt-s)