DELA

Oro för jobben på norra linjen

Finlands maskinbefälsförbund, Finlands skeppsbefälsförbund och Sjömansunionen oroar sig i brev till landskapsregeringen för att anställda förlorar jobben då en privat entreprenör tar över driften av skärgårdstrafiken.

Landskapsregeringen svarar att man redan i anbudsförfrågan tydligt redogjorde för lagen om sjöarbetsavtal som säger att finländska förvärvare har en skyldighet att erbjuda existerande personal fortsatt anställningsförhållande.

Också Sottunga kommun uttrycker oro för att arbetsplatser i skärgården försvinner med driftsprivatiseringarna. Landskapet svarar att det ekonomiska läget tvingat fram ett val och att driftsprivatiseringen innebär inbesparingar på cirka 3,1 miljoner årligen.

– Genom driftsprivatisering består arbetsplatserna, dock under privata redares ansvar. (tt-s)