DELA

Ordförande valda i Vårdö

Kommunfullmäktige valde ordförande för 2010 och Anders Englund fick förnyat förtroende på posten. Likaså omvaldes Maria Granlid till viceordförande.
Kommunfullmäktige utsåg även en ny kommunstyrelse för 2010-11. Endast Gerd Lönnström är ny i styrelsen. Hennes ersättare är Bethina Diederichs-Mattsson. Som ordförande fortsätter Björn Boman, med Agneta Danielsson som ersättare, viceordförande är Jarl Danielsson med Lars-Erik Eriksson som ersättare. De andra ledamöterna i styrelsen är Inga-Britt Christenbrunn (ersättare Gunilla Boman), Mikael Lindholm (Jan Karlsson), Caroline Mörn-Sjölund (Åsa Boman) och Carl-Gustav Sjölund (Tage Skogberg.) (ns)