DELA

Ordet-ledare dementerar medlemsflykt

Ett par medlemmar har lämnat församlingen Ordet, men något stort medlemsbortfall har det inte varit..
Så kommenterar pastor Gottfrid Stenroos uppgifter som nått Nya Åland om att många aktiva nyligen har lämnat församlingen.
Han leder arbetet med att bygga en ny skola i byn Dongobesh i Tanzania i höst. Under tiden leder Joel Stenroos församlingen på Åland.
– En person har strukit sig ur församlingen och ett par har gått över till pingstkyrkan, säger Gottfrid Stenroos.
– Det kan vara så att medlemmar blir ledsna när de inte får som de vill.
Verksamheten i församlingen och i Tanzania fortsätter som normalt.
– Det rullar på. Men det finns alltid elaka tungor, säger Gottfrid Stenroos. (pd)