DELA

Öra strand får ett ansiktslyft

I Hammarlands budget för 2018 finns ett anslag på 10 000 euro upptaget för rekreationsområden på Öra strand. Anslagen ska användas främst för simstrandsområdet, men också för att förbättra naturstigar i området. Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan med kostnadsuppskattning och tidsplan för åtgärder att utveckla Öra strands bostadsområde vad gäller rekreationsområden enligt detaljplanen.

Dessutom ger kommunstyrelsen byggnadstekniska nämnden i uppdrag att utan dröjsmål ta bort vindfällen, slyröja och räta upp alla de trafikanvisningar och vägnamnsskyltar som finns på Öra strands bostadsområde. (hh)