DELA

Öra får två busskurer

Jana Karlsson med flera har lämnat en anhållan om att Hammarlands kommun uppför en busskur på Öra busshållplats som ligger nedanför Öra strands bostadsområde. Ansökan motiveras med att det finns boende på Öra Strands bostadsområde och skolungdomar som använder busshållplatsen dagligen så det finns ett behov av en busskur.

Kommunstyrelsen beslutade att anslag upptas i budget för år 2020 för två busskurer till busshållplatserna vid Öra strand. (hh)