DELA

Oppositionsfråga om kommunernas andelar

Oppositionen, med Mats Perämaa (Lib) som första undertecknare, har lämnat in ett spörsmål till lagtinget.
De vill att landskapsregeringen ska rätta till sitt misstag med landskapsandelarna och vidta åtgärder för att kostnadsfördelningen mellan kommunerna och landskapet ska behållas så som den ska vara enligt lagen. Landskapsandelarna betalas ut av landskapsregeringen till kommunerna för att de ska kunna ge service inom skola, vård och omsorg till sina invånare.
Oppositionen syftar på landskapsregeringens meddelande, som Nya Åland skrev om den 5 mars, om att man missat att justera nivån på landskapsandelarna och genom det har de åländska kommunerna gått miste om sammanlagt 3 miljoner euro. (ns
)