DELA

Oppositionen kräver svensk kompetens

Den samlade oppositionen i lagtinget anser att den som har svensk examen skall vara formellt behörig för tjänster inom den åländska förvaltningen.
I ett spörsmål med Gun-Mari Lindholm (ob) som första undertecknare sägs att de åländska kompetenskraven kommer som en kalldusch för många som har studerat i Sverige och kommer hem för att jobba. Trots att landskapet har behörighet att besluta om kraven som ställs på landskapets och kommunernas tjänstemän har man valt att grund kompetenskraven på finsk lag trots att allt fler ålänningar studerar i Sverige, sägs det i spörsmålet.
Landskapet har inte behörighet vad gäller hälso- och sjukvården, apoteksväsendet, mediciner och produktion av läkemedelstyp, narkotiska ämnen samt gifter och fastställande av deras användningsändamål, påpekar spörsmålsställarna.
Kompetenskraven hotar leda till kompetensflykt, det vill säga att ålänningar med examen stannar i Sverige medan Åland måste importera arbetskraft från riket. En annan aspekt är att återflyttare kan känna sig lönediskriminerade. Den som inte uppfyller de formella behörighetskraven för en tjänst får lägre lön.
Nu vill oppositionen veta vad landskapsregeringen har för planer för att studerande i Sverige skall vara behöriga att arbeta inom förvaltningen på Åland. (ht)