DELA

Oppositionen är för Attefallshus

Bert Häggblom (Obs) har lämnat in en lagmotion med syftet att förenkla byggreglerna så att så kallade Attefallshus får byggas på Åland enligt modell från Sverige. Hela oppositionen omfattar lagmotionen. Attefallshusen får vara högst 25 kvadratmeter stora och bygglov behövs inte, endast bygganmälan. Husen kan fungera som komplementbostad eller nyttjas på andra sätt. (ao)