DELA

Öppna förskolan finns nu i Tornvillan

Rädda barnens öppna förskola har flyttat in i nedre våningen i Tornvillan på Norragatan.
På senare tid har öppna förskolan verkat i Nils-Erik Eklunds hus på Västra Esplanadgatan. Huset ska nu rivas och därför har Rädda barnen hyrt nedre våningen i tornvillan som ägs av Arne Selander och Benita Procopé.
Tornvillan har en brokig historia och har tidigare varit bland annat daghem, sjukhus och matservering.
Rädda barnens öppna förskola flyttade in i huset förra veckan och verksamheten är nu i gång. (ao)