DELA

Öppet möte om kortrutt

Socialdemokraterna ordnar ett öppet möte om utvecklingen av skärgårdstrafiken och kortruttsprojektet tisdagen den 12 september klockan 18.30–20 på stadsbiblioteket i Mariehamn.

Medverkande är bland andra infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ), Ian Bergström från infrastrukturavdelningen samt folk från skärgården och miljörörelsen. Mötet inleds med en presentation av landskapsregeringens utredningar som ligger till grund för beslutet och därefter en paneldebatt under ledning av Mia Hanström.

– Kortrutten är en fråga som är stor, komplex och krävande och som många har åsikter och känslor inför. Därför är det viktigt att lyfta frågan till belysning och diskussion, skriver vice lantrådet Camilla Gunell (S) i ett pressmeddelande. (ck)