DELA

Öppen stämma för Ålands industrihus

Landskapsregeringen beslöt under överläggning i går på eftermiddagen att aktiebolaget Ålands industrihus extra bolagsstämma som hålls i dag inte blir sluten.
Det innebär att massmedia får vara med på stämman som börjar klockan 16 i eftermiddag. Huvudfrågor på stämman är hur det samhällsägda aktiebolaget ska hantera återkravet på 8,3 miljoner euro och ifall ett försäkringsskydd för tidigare och nuvarande styrelseledamöter ska tas i bruk. (ao)