DELA

Öppen föreläsning om självkänsla

Barbro Gustafsson, professor i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, håller den 11 november en öppen föreläsning på Zontaklubbens möte på hotell- och restaurangskolan. Föreläsningen går under rubriken ”Självkänsla – en resurs i livet”.
Barbro Gustafsson disputerade 1992 med sin doktorsavhandling ”Living with Dysfagia – Some aspects on Handicap, Adapedness and Confirmation.”
Hon blev docent i vårdvetenskap 2003 och samma år gästprofessor vid Shandong University, School of Nursing i Kina. Hon utnämndes till professor vid Karolinska Institutet den 16 maj i år. (lf)