DELA

Önskemål om ny etapp för I Tiden

Vid onsdagens bolagsstämma i samhällsägda bolaget Ålands industrihus redovisades en liten vinst efter de minus som uppstått i bokslutet efter de senaste årens investeringar i I Tiden-projektet.
Styrelseledamoten och näringsministern Jörgen Strand (fs) är nöjd.
– I debatten har det framförts att Ålands industrihus förstör marknaden för privat byggande, men det stämmer inte. Nu bygger Ömsen ett nytt hus vid Köpmansgatan, Alandiabolagen bygger vid Ålandsvägen och Baltic Bunkering gräver för ett nytt hus vid Västra utfarten och Allbygg planerar husbygge i Strandnäs.
Han berättar att det nu är kö till I Tiden och att det finns önskemål om att ytterligare en etapp byggs utom den som nu färdigställs. Om det ska bli verklighet så krävs en stadsplaneändring, konstaterar näringsministern. (ao)