DELA

Önskemål kring GE-villan

Staden har vissa önskemål kring GE-villan i samband med planeringen av Trobergshemmets om- och tillbyggnad.
Dels hoppas staden få införliva en brandgata i nordvästyra hörnet av GE-villans tomt med Trobergshemmets tomt för att bättre kunna koppla ihop Trobergshemmets gamla och nya del. Den nya delen byggs i hörnet Ålandsvägen – Norragatan, det som i dag kallas Övre Mathis.
Dels vill stadsplanenämnden att Trobergshemmets invånare får tillgång till GE-villans trädgård, som beskrivs som en lugn oas mitt i staden. Enligt stadsplanenämndens förslag, som i dag tas upp i stadsstyrelsen, skall villan och tomten de här förslagen till trots bevaras som helhet.
Det är staden och landskapet som gemensamt äger GE-villan med tillhörande tomt. (ht)