DELA

Omvald ledning i Eckerö

ECKERÖ. Kommunfullmäktige valde Marie Löfström till ordförande för fullmäktige under år 2010 och John Hilander till vice ordförande. I båda fallen var det fråga om omval.
Till kommunstyrelse för åren 2010-11 valdes Mikael Stjärnfelt, (ersättare Annica Dahlbjörk), Rune Söderlund (ersättare Keijo Rosenqvist), Birgitta Blomqvist (ersättare Maria Christensen), Christina Jansson (ersättare Nina Andersson), Gunder Eriksson (ersättare Magnus Jansson), Herbert Karlsson (ersättare Johan Hilander) och Linda Hedengren (ersättare Susann Fagerström). Till ordförande valdes Rune Söderlund och till viceordförande valdes Gunder Eriksson.
Nyvald ledamot i kommunstyrelsen är Christina Jansson. Övriga är omvalda. (ns)