DELA

Omval till Nordiska rådet

Lagtinget har omvalt ledamöterna Wille Valve och Anders Eriksson till medlemmar i Ålands delegation i Nordiska rådet.
Till suppleanter omvaldes Harry Jansson och Katrin Sjögren.
Ålands delegation i Nordiska rådet konstituerade sig på onsdagen och delegationen beslöt utse Wille Valve till ordförande och Anders Eriksson till viceordförande.
Till medlem av Finlands delegations arbetsutskott valde delegationen lagtingsledamot Wille Valve.