DELA

Omvägar när Möckelörondell får tunnlar

Ålands bygg får i uppdrag att bygga två betongbroar och cykelvägar vid Möckelörondellen nära S-Market för 813 441 euro.

Bygget kan inledas när besvärstiden går ut om en månad och ska vara klart inom maj månad. Under betongbroarna blir det tunnlar för gång- och cykeltrafik.

Rondellen kommer att vara helt eller delvis avstängd för trafik medan bygget pågår.

Trafiken mellan stan och landsvägen mot Hammarland ska gå via en tillfällig omfartsväg mellan rondellen och S-Market. Flygfältsvägen får en tillfällig T-korsning.

Trafiken till bostadsområdet söder om landsvägssträckan rondellen-Svibybron ska gå via Lönnelundsgatan, den gamla vägen mot Möckelö som tillfälligt öppnas för genomfartstrafik.

Tung trafik till Möckelöområdet söder om Hammarlandsvägen ska gå via den korta vägsträckan från Hammarlandsvägen till Möckelövägen. (pd)