DELA

Omsorgen söker lokal för storkök

Ålands omsorgsförbund har, efter flytten till Nyfahlers i Mariehamn, inte längre samma behov som tidigare av en stor omsorgsgalleria. Men dagligverksamheten saknar fortfarande lokaler och på förbundets önskelista finns bland annat ett storkök där enheternas luncher kunde tillredas och där också klienter kunde delta i matlagningen.
Staden har utrett frågan med anledning av en motion i stadsfullmäktige från 2011 med Sune Alén (Lib) som första undertecknare. I svaret på motionen konstateras att staden i dag inte har tillgängliga utrymmen men att man ställer sig positiv till att försöka lösa förbundets lokalbehov och att fastighetsförvaltningen har fått information om läget. (tt-s)