DELA

Omröstning om Saltviksskatt

Kommunstyrelsen ville höja inkomstskattesatsen 0,5 procentenheter, från 16,75 till 17,25 procent.

Men fullmäktige ville annorlunda. Där fanns det två förslag vid det senaste mötet. Runa-Lisa Jansson ville hålla skatteprocenten på 16,75. René Hampf föreslog en höjning till 17 procent. När de två förslagen ställdes mot varandra vann Hampfs med rösterna 12-3.

Och när Hampfs förslag ställdes mot kommunstyrelsen blev röstsiffrorna 10-5 för en höjning till 17 procent. (pd)