DELA

Ommöblering inom äldrevård

Behovet av effektiverat serviceboende i Mariehamn ökar. Stadens sociala sektor vill därför flytta 14 platser från institution till effektiverat serviceboende.

Ändringen följer de nationella rekommendationer som finns. För stadens del betyder det att man behöver mindre personal och att ÅHS tar över ansvaret för sjukvården.

– Minskningen för personalkostnader skulle röra sig kring 90 000 euro på årsbasis, skriver socialdirektör Susanne Lehtinen i sin beredning av ärendet inför socialnämndens nästa möte.

Säger nämnden ja har staden nästa år 52 platser för institution och 88 platser för effektiverat serviceboende. (tt-s)