DELA

Omkörningar till åtalsprövning

En man i 20-årsåldern stoppades av polisen i början augusti efter att ha gjort trafikfarliga omkörningar på flera platser i Mariehamn och i övrigt haft ett, vad polisen kallar, överdynamiskt körsätt.

När han stoppades av polisen försökte han med hot och kränkningar få dem att inte vidta några åtgärder mot honom, men delgavs ändå misstanke om flera brott, däribland grovt äventyrande av trafiksäkerheten, våldsamt motstånd mot tjänsteman, olaga hot och tredska mot polis. Han belades också med ett temporärt körförbud som är i kraft tills huvudförhandling i domstol hålls och därefter till det datum som domstolen meddelar.

Ärendet sänds nu till åklagare för åtalsprövning.