DELA

Ombyggnadsarbete på Östernäsvägen

Ombyggnadsarbetet på Östernäsvägen har återupptagits.

– Framkomligheten på vägen kan tidvis vara begränsad och på Alvägen, mellan Tallvägen och Östernäsvägen stängs Alvägen helt för trafik, beroende på schaktningar för byte av vatten- och avloppsledningar i denna del av Alvägen. Avstängningen varar ca två veckor och trafik till och från ”övre” Östernäs ska under denna tid ske via Askvägen, sägs i ett pressmeddelande. (ms)