DELA

Ombudsman för teknik- och säkerhet

Rederierna i Finland har Bernt Bergman från Eckerö till ombudsman i tekniska- och säkerhetssärenden. Han tillträder sin nya tjänst den 18 februari.
Bernt Bergman är 51 år, till utbildningen övermaskinmästare och arbetar för tillfället på Ålands Centralandelslag ÅCA som teknisk- och miljöchef. Han har tidigare arbets-erfarenhet som rektor för Ålands Sjömansskola och som teknisk ombudsman vid Rederierna i Finland 2008-2009, sägs i ett pressmeddelande, som fortsätter .
Bergmans omedelbara arbetsuppgifter i Rederierna i Finland blir att delta i beredningen av utvecklingen av index EEDI för nya fartygs skrovform samt implementeringen av ballastkonventionens bestämmelser i den nationella lagstiftningen.
Arbetsprofilen innefattar ytterligare hela SOLAS-konventionens bevakning, vilket betyder ärenden gällande fartygsutrustning, certifikat och klassningar.