DELA

Om autonomier i Korsholm

Invånarna i Korsholm ska få lära sig mer om Ålandsexemplet. Vuxeninstitutet på orten bjuder in till föreläsning på tisdag med åländskan Maria Ackrén som nyligen doktorerade i statskunskap.
Nyan berättade i december om Ackréns doktorsavhandling där hon jämfört 65 stycken autonomier i världen. Det är med utgångspunkt från det som Ackrén ska föreläsa. Som avslutning planeras en slutdiskussion om vilken autonomisk modell som eventuellt skulle passa Korsholm eller Vasaregionen. (mt)