DELA

Olycksföraren var avliden vid sjukhusframkomst

Nyan har berättat om den äldre man som medvetslös fördes till sjukhus efter en singelolycka vid en av rondellerna på nya Godbyvägen i Jomala Dalkarby. Föraren körde av vägen, över en grässlänt, vidare över en cykelväg som löper parallellt med stora vägen och bromsades slutligen i ett dike mot sprängsten.
Polisen rapporterar i dag att mannen konstaterades vara avliden vid ankomst med ambulans till akuten. Vad som föranledde olyckan utreds av polisen. Trafikutredarna har inte gått att nå för en kommentar. (mt)