DELA

Olösta frågor för befälet på Skarven

Finlands skeppsbefälsförbund och rederi Ansgar ab har ännu inte enats kring ett slutligt vaktschema och inte heller kring hur arbetsuppgifterna skall fördelas mellan befälhavaren och styrmannen ombord på Skarven. Det betyder att trafiken tillsvidare drivs utan ett kollektivavtal för befälet och ungefär som hittills.
– Men det är ingen konflikt, förhandlingarna drivs i god anda och vi närmar oss varandra hela tiden, säger förbundets kretsombudsman Johan Ramsland.
Ansgar ägs till hundra procent av GE-rederierna som hör till redarföreningen som i sin tur vill att alla medlemmar skall ha kollektivavtal. Med avtalet kan man reglera frågor som annars skulle styras uteslutande av sjölagen och sjöarbetstidslagen.
– I ett kollektivavtal kan vi komma överens om annat som till exempel att tillåta en annan typ av arbetsschema som är bättre anpassat till Skarvens trafik, säger Ramsland. (tt-s)