DELA

Ollila till Åland

Jorma Ollila, tidigare koncernchef för Nokia, kommer nästa vecka till Åland för att diskutera aktuella energifrågor.

Nordiska ministerrådet gav i januari Ollila uppdraget att göra en strategisk genomlysning av energisamarbetet i Norden.

De nordiska energiministrarnas mål är bland annat att stärka och harmonisera den nordiska elmarknaden och att gynna satsningar på grön tillväxt. Ollilas genomlysning ska presenteras i början av nästa år i en rapport med konkreta förslag på hur energisamarbetet kunde förbättras för att bli så effektivt som möjligt både inom Norden och i förhållande till EU. (tt-s)