DELA

Oljeavgiftslag dröjer länge än

Det dröjer innan Åland får in en bestämmelse i lagstiftningen om att fartyg som släpper ut olja på åländskt vatten måste betala en så kallad oljeavgift. I rikslagen togs motsvarande bestämmelse in i april 2006.
Ålandsdelegationen har utrett behörighetsfrågan som inte är alldeles enkel. Landskapsregeringen har fattat beslut om att också Åland ska ha motsvarande bestämmelse, men sedan ärendet fördes över till lagberedningen har inget hänt.
Lagberedningschef Lars Karlsson säger så här:
– Hos oss har ingen gjort något. Det krävs en hel del utredningar i det här fallet. Någon måste få tid att börja med det, och jag vågar inte säga när det kan bli aktuellt.
Han menar att det fortfarande råder oklarheter om behörigheten, det vill säga fördelningen av lagstiftningsansvaret mellan Åland och riket. (ao)