DELA

Olagligt att sälja mark till Smakbyn

Varför främjar inte landskapsregeringen projektet Smakbyn genom att låta företagarna köpa två mindre markområden i anslutning till anläggningen, frågade Anders Eriksson (Åf) i lagtinget i går.
– Ska landskapsregeringen hjälpa duktiga, driftiga företagare, eller stjälpa för dem? frågade han.
Kultuminister Johan Ehn (M) svarade att området kring Kastelholms slott är mycket känsligt och omfattas av lagenligt skydd, som gör det omöjligt att i dagsläget sälja området.
Anders Eriksson påpekade att den viktiga marken bland annat använts som parkeringsområde när man haft evenemang i Kastelholm.
– När det gäller skötsel kunde man se till att få områdena betydligt mer attraktiva, och det är just där vi inbjuder till samarbete. Men det behöver inte ske genom försäljning, svarade Ehn. (aks)